Volledig geautomatiseerd schoolbel systeem (ASAS)

De huidige schoolbelinstallaties zijn veelal niet flexibele en omslachtig te beheren systemen zonder uitbreidingsmogelijkheden. Meestal betreft het een systeem dat vooringestelde lestijden van 50 min hanteert en maximaal per week kan worden ingesteld.

Uitgebreidere systemen zijn wel voor een jaar te programmeren. Dit geldt tevens alleen voor standaard lesuren. De bel moet dus handmatig opnieuw worden ingesteld als er bijvoorbeeld een toetsweek is of er 10 minuten gesprekken plaatsvinden. Uitbreiding betekent vaak een nieuw systeem vervangen tegen hoge kosten, waarbij de flexibiliteit even laag blijft.De oplossing: een geautomatiseerd systeem

Kiyori heeft hiervoor een oplossing bedacht in de vorm van een compleet geautomatiseerd systeem. Dit systeem bestaat uit een stuk hardware en een modulair softwarepakket voor de aansturing en het beheer. De software draait op een stand-alone computer en is eenvoudig in gebruik en beheer.

Het geheel werkt op basis van een agenda waarin de medewerker uren, dagen, weken of zelfs het hele jaar rooster vooruit kan plannen. Wijzigingen zijn altijd mogelijk en even gemakkelijk in te stellen als een afspraak in een agenda.

De voordelen van een ASAS schoolbelsysteem

  • Het inplannen van ouderavonden.
  • Eenvoudige aanpassing van tijden.
  • Eenvoudige weekplanning.
  • Complete jaarrooster vooraf instellen.
  • Vakantierooster in te plannen.
  • Snelle wijzigingen van tijdvakken zoals het wisselen van 50min naar 40min.
  • Een back-up is met dit programma snel te maken zodat belangrijke gegevens niet verloren gaan.