Noodverlichting

Noodverlichting heeft als belangrijkste functie de veiligheid van personen in gebouwen of op werkplekken te waarborgen. De nood-evacuatieverlichting is noodzakelijk zodat de aanwezigen, in een gebouw of op een werkplek, op een veilige manier het pand verlaten om zo paniek te voorkomen. Noodverlichting werkt op een eigen voedingsbron, dus onafhankelijk van de bron van de normale verlichting. De noodverlichting schakelt dan ook in als de normale verlichting in gebreke blijft, een must als het gaat om de veiligheid.


Bij noodverlichting denkt men vaak aan brand of andere directe gevaren. Echter wordt een noodverlichting niet alleen gebruikt bij brand. Als de stroomvoorziening weg valt kan er paniek ontstaan. Als er deze situatie niet voldoende daglicht is, kunnen er calamiteiten ontstaan.

De installatie moet dan ook voldoende lichtsterkte hebben om de vluchtweg duidelijk te verlichten en markeren voor minimaal 1 uur. Door een goede noodverlichtingsinstallatie kan een gebouw zo snel mogelijk ontruimd worden.

Bij nieuw- of verbouw kunnen wij de projectering voor u verzorgen, maar natuurlijk ook het onderhouden van uw installatie.


In de wetgeving stelt men het onderhoud aan uw noodverlichting verplicht. Het onderhoud moet jaarlijks worden uitgevoerd door een deskundig persoon.

Beschadiging, omgevingsinvloeden of ouderdom maken het vervangen van componenten noodzakelijk. De betrouwbaarheid van de armaturen blijft, als u de onderdelen van uw noodverlichting op tijd vervangt. Daarmee wordt de veiligheid binnen het pand gewaarborgd. Preventief onderhoud garandeert een veilige installatie en voorkomt onnodige defecten, bovendien bespaart het kosten in onderhoud. Wij ontzorgen u graag en kunnen desgewenst ook de meerjarige planning met kosten indicatie voor u verzorgen.

Noodverlichting, een veiligheidsproduct

Om een optimale noodverlichting te realiseren zijn er twee systemen welke u kunt toepassen. Waarom noodverlichting als veiligheidsproduct wordt gezien? Als de netspanning wegvalt, moeten noodverlichtingsarmaturen binnen 20 seconden 100% verlichting leveren ( responstijd 15 seconden voor opstarten van de noodstroominstallatie en 5 seconden voor het volledig branden van de lichtbron) met een autonomie van minimaal 60 minuten.

Optie 1: Decentrale noodverlichting.

Bij decentrale systemen worden de functies energieopslag (kleine accu's), netbewaking, energietoevoer en functionaliteit noodlicht binnen de behuizing van de armaturen geintegreerd.

Optie 2: Centraal gevoede noodverlichting.
Bij centrale gevoede systemen wordt de energie versterkt vanuit een centraal opgestelde energie bron. In de Europese norm NEN-EN 50171 zijn de basisvoorwaarden omschreven voor de aanleg, functionaliteit en uitvoering van de voeding ten behoeven van centrale noodverlichtingssystemen.

Voor levering en onderhoud van centrale- en decentrale noodverlichting zijn er steeds meer opties. Uiteraard weten we allemaal al wel dat led verlichting een besparing oplevert in het energie verbruik. Daarnaast is het zo dat ook digitale monitoring al mogelijk is, op afstand of op locatie. Met deze monitoring kunnen we alles in kaart brengen en zorgen voor efficient onderhoud, dit levert u uiteraard ook weer een kostenbesparing op en zekerheid van functionaliteit van uw veiligheidsvoorzieningen.


Centrale onderhoud

Een centraal gevoed systeem bewaakt de netspanning en voorziet permanente en niet-permanente armaturen van spanning. Alle armaturen worden aangesloten op een kast met accu's die voldoende capaciteit hebben om alle armaturen een uur te laten branden. Het onderhoud aan de accu's kan daardoor op een centrale locatie binnen het gebouw plaatsvinden en niet per individueel armatuur. Een centraal bedieningspaneel zorgt ervoor dat alles gemakkelijk op 1 locatie uitgelezen kan worden.

Wanneer is een centrale noodverlichtingsinstallatie boven een decentraal systeem te verkiezen?

 • In ruimten met te hoge of te lage omgevingstemperaturen. Zal de levensduur van de accu's in decentrale armaturen sneller achteruitgaan.
 • In situaties waar hoge lichtopbrengsten vereist zijn. Bij werkplekken met verhoogd risico bijvoorbeeld, dienen in noodgevallen eerst bepaalde processen te worden beeindigd.
 • Als noodverlichtingsarmaturen moeilijk te bereiken zijn. Bij centrale noodverlichting bevinden zich de batterijen in de kast. Men hoeft dus niet bij iedere armatuur afzonderlijk de batterij te verwisselen.
Ook centrale systemen hebben onderhoud nodig! Het onderhoud bestaat uit:
 • Visuele controle voeding en monitoringssysteem.
 • Testen van Autonomie en functietest.
 • Accu controle.
 • Lader controle.
 • Individuele groepsstromen controle.
 • Rapportage logboek
kiyori man

Decentrale onderhoud

Beschadiging, omgevingsinvloeden of ouderdom maken het vervangen van noodverlichtings-componenten noodzakelijk.

Vervangt u de onderdelen van uw decentrale noodverlichting op tijd, dan blijft de betrouwbaarheid van de armaturen, en daarmee de veiligheid binnen het pand, gewaarborgd. Enorm belangrijk voor u en alle aanwezigen in het pand! Bij decentraal onderhoud worden elke armaturen en componenten los van elkaar onderhouden. Er is geen centraal systeem dat alles in een keer voorziet van onderhoud, maar dit betreft vakwerk waar kennis, expertise en precisie voor vereist is.

In de oudere armaturen zitten meestal TL lampen. De TL lampen wordt langzaam uit gefaseerd vanaf september 2021 mogen er geen nieuwe TL buizen geproduceerd worden.

Het onderhoud aan een tl armatuur kan nog gewoon uitgevoerd worden zolang materialen leverbaar zijn. Bij een defect armatuur wordt deze vervangen naar LED. Gezien de kosten besparing adviseren wij dit al op voorhand te doen, dus alle TL armaturen te vervangen naar LED armaturen.

Redenen om batterijsets tijdig te vervangen bij decentrale noodverlichting:
 • Het handhaven van de lichtopbrengst van 1 lux bij spanningsuitval.
 • De electronica printplaten kunnen sneller verouderen of defect raken wanneer bij defecte batterijen hogere stromen kunnen gaan lopen.
 • Om de voorgeschreven brandduur van 1 -3 uur te behalen.
De levensduur van batterijen is afhankelijk van:
 • Het merk en de specificaties van de batterijsets.
 • Frequentie en de tijdsduur waarin de armaturen worden geschakeld in noodbedrijf.
 • De omgevingstemperatuur: Hoge of te lage omgevingstemperatuur vermindert de capaciteit.
De batterijen dient u te vervangen als:
 • De batterijen niet jaarlijks geheel ontladen worden. Gebeurd dit wel jaarlijks dan kunt u de sets iedere 4 jaar preventief vervangen.
 • Batterijen die defect zijn dienen direct vervangen te worden. Het armatuur kan niet correct functioneren tijdens netspanningsuitval met een defecte batterij.
Advies voor batterijsets:
 • Bij voorkeur kiest u batterijsets die voldoen aan de hoger gestelde eisen.
 • Tegen hogere temperaturen kunnen.
 • Pleeg regelmatig onderhoud. Ontlaad de batterijen in de armaturen minstens 1x per jaar door het armatuur in noodbedrijf te schakelen.
kiyori man

Waarom noodverlichting?

Gemiddeld zijn er 15.000 stroomonderbrekingen per jaar in Nederland die ongeveer 24 minuten duren. Dit zijn kleine net onderbrekingen zoals kabel breuken, veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Maar ook grotere hoofdnetonderbrekingen komen voor, door bijvoorbeeld het raken van hoogspanningsmasten. Alle onderbrekingen hebben (grote) gevolgen voor de inwoners en gebruikers.

Bij situaties waar de stroom wegvalt is een goede noodverlichting van belang. Een installatie moet dan ook voldoende lichtsterkte hebben om de vluchtweg duidelijk te verlichten en markeren. Door een goede noodverlichtingsinstallatie kan eventuele paniek voorkomen worden en kan het gebouw zo snel mogelijk ontruimd worden. Met een goede noodverlichtingsinstallatie kan de werknemer veilig zijn werkzaamheden afronden en hun werkplek verlaten.

Regeling/normen

Als experts in veiligheid op het gebied van noodverlichting zorgen wij er natuurlijk ook voor dat uw systemen voldoen aan de gestelde normen. In Nederland zijn er diverse regelingen en normen van kracht waar een noodverlichting aan moet voldoen.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische voorschriften met betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu voor nieuw te bouwen en bestaande bouwwerken. Deze eisen zijn ook van toepassing op de noodverlichting. Voor de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de Gemeentelijke Bouwverordening. Deze geeft een aanvulling op het Bouwbesluit en een omschrijving wat de technische eisen zijn voor vluchtwegaanduiding.

Arbo Wet
In de Arbo-wet is het arbeidsomstandighedenbesluit van kracht en staat gezondheid en veiligheid centraal. De werkgever is verplicht zorg te dragen voor vluchtwegen en nooduitgangen. Daarbij is noodverlichting van groot belang om vluchtwegen en nooduitgangen op een veilige manier te gebruiken.

NEN-EN 1838

Deze norm is aangewezen in de Modelbouwverordening van het Bouwbesluit. Het beschrijft de verplichte licht technische voorschriften in gebouwen en stelt concrete en heldere eisen omtrent de omstandigheden en verantwoordelijkheden bij het inrichten van noodverlichtingsinstallaties.

NEN 6088
Deze norm is aangewezen in de Modelbouwverordening van het Bouwbesluit. De werkgever is verplicht zorg te dragen voor veilige vluchtwegen en nooduitgangen. Deze norm beschrijft welke pictogrammen er mogen worden gebruikt.

NEN 1010
Deze norm beschrijft de eisen waaraan een noodverlichtingsinstallatie aan moet voldoen. De eisen zijn niet alleen bepaald voor vluchtwegverlichting ( 1 Lux) maar stelt ook eisen voor noodverlichting in kritieke ruimtes zoals; meter- en schakelkasten, liftkamers en procescontroleruimtes (10 Lux).

NEN-EN-IEC 60598-2-22
Deze norm beschrijft de eisen waaraan noodverlichtingsarmaturen moeten voldoen. Dit wordt als uitgangspunt voor keuringsinstanties gebruikt (KEMA).

NEN-EN 50171
Deze norm beschrijft de regelgeving en algemene eisen voor centraal gevoede noodverlichtingssystemen.

NEN-EN 50172
Deze norm legt de voorschriften vast van noodverlichting; ontwerpen en onderhouden.

ISSO PUBLICATIE 79 herziende versie 2015
Regelgeving betreffende inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallatie

Noodverlichting:

Hieronder vallen nood-evacuatieverlichting en vervangingsverlichting.

Nood-evacuatieverlichting:
Deze levert verlichting wanneer mensen een gebouw dan wel werkplek moeten verlaten en, indien nodig, risicovolle werkzaamheden eerst dienen af te ronden waarna men het pand kan verlaten.

Nood-evacuatieverlichting omvat:
 • Vluchtrouteverlichting:Verlichting die de vluchtmogelijkheden effectief weergeven en veilig kunnen worden gebruikt.
Vluchtrouteverlichting omvat:
 • Vluchtwegverlichting: verlichting van de route zelf.
 • Vluchtwegaanduiding: door pictogrammen aangegeven om mensen in staat te stellen het gebouw te verlaten.

Antipaniekverlichting:
Deze verlichting heeft als doel verlichting te leveren om paniek te voorkomen en mensen de gelegenheid te bieden om een vluchtroute te zoeken.

Verlichting van werkplekken met een verhoogd risico:
De verlichting heeft als doel verlichting te leveren op risicovolle werkplekken waarbij een kritiek proces afgesloten dient te worden en zo veiligheid van de personen, eventuele betrokkenen en andere aanwezige in het gebouw te kunnen waarborgen.
kiyori man

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij streven naar een optimale veiligheid voor iedereen! Benieuwd wat Kiyori voor u kan betekenen? Wij drinken graag, geheel vrijblijvend, een kop koffie met u!