Brandbeveiliging & Brandmeldinstallaties

Kiyori is gespecialiseerd in het beveiligen van uw kantoor, school, bedrijfspand en dergelijke tegen brand of andere calamiteiten. Brand veroorzaakt in woningen/bedrijfspanden jaarlijks een enorm schadebedrag. Uiteraard betreft dit niet alleen materiele schade maar ook emotionele en fysieke schade. Schade welke voorkomen kan worden wanneer de juiste brandbeveiliging en brandpreventie maatregelen getroffen worden.

Kiyori kan u voorzien van het juiste advies op basis van de laatste Nederlandse normen en eisen. Wij verzorgen het ontwerp, de projectie, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en certificering van uw brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie. Voorafgaande aan de installatie stellen wij een Programma van Eisen op en verzorgen de communicatie met en goedkeuring van dit Programma van Eisen door de eisende partij (brandweer/gemeente en/of verzekeraar).
Hierdoor hebt u slechts een aanspreekpunt wat u een aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing oplevert.

Wij kunnen alle denkbare brandbeveiligingsmiddelen voor u verzorgen zoals brandmeldinstallaties, brandblusapparaten, ontruimingstekeningen, ontruimingsplannen en noodverlichting. Uiteraard toegepast op uw bedrijf. Tevens kan Kiyori de controles en onderhoud verzorgen van uw brandbeveiligingsmiddelen. Alles wordt in een onderhoudsschema vastgelegd welke is aangepast aan uw bedrijfssituatie. De werkzaamheden aan uw blusmiddelen worden uitgevoerd door vakkundig opgeleide monteurs. Kiyori is REOB/CIBV gecertificeerd.

Verder kunnen we voor uw brandbeveiligingsmiddelen een meerjarenplan opstellen zodat u inzicht heeft in uw beveiligingsmiddelen en de te verwachten kosten.

Brandmeldinstallatie(s)

Heeft u een brandmeldinstallatie, dan is het goed functioneren van deze brandmeldinstallatie van levensbelang. Een brandmeldinstallatie is bedoeld om een begin van brand in vroeg stadium te signaleren zodat dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen, respectievelijk beperkt.

De installatie geschiedt volgens de NEN 2535 en de jaarlijkse controle en onderhoud is verplicht volgens de NEN 2654. Door deze controle wordt de continuiteit van de brandmeldinstallatie gewaarborgd. Een brandmeldinstallatie moet vanaf de oplevering tot aan de vervanging in dezelfde oorspronkelijke staat worden gehouden. Daarom is het van belang dat het onderhoud van uw brandinstallatie goed wordt uitgevoerd.

Kiyori is een gecertificeerd onderhoudsdeskundige brandinstallaties en voert het onderhoud uit volgens de NEN 2654-1.
kiyori man

Beheerder Brandmeldinstallatie (BMI)

Volgens de NEN norm 2654 dient er binnen iedere organisatie een opgeleid persoon BMI (Beheerder Brandmeld Installatie) te zijn ten behoeve van de periodieke (maandelijkse) controles van de aanwezige brandmeldinstallatie(s).

Deze persoon dient opgeleid en bevoegd te zijn om de desbetreffende controles te mogen uitvoeren en deze bij te houden in een logboek.

Aangezien een dergelijk persoon niet binnen iedere organisatie aanwezig is, kunnen wij dit ook voor u verzorgen.


Naast deze maandelijkse controles dient natuurlijk de gehele installatie jaarlijks te worden onderhouden. Hierbij worden alle onderdelen van het brandmeldsysteem gecontroleerd, gereinigd en indien nodig bijgeregeld.

Preventief onderhoud

Het eenmaal per jaar verrichten van preventief onderhoud bestaande uit een aantal maatregelen die vereist zijn om de gehele installatie in optimale staat te behouden zijn van groot belang. Bij dit preventieve onderhoud voert Kiyori diverse controles en werkzaamheden uit, zoals:

Elektrische controle van :
Handbrandmelders
Automatische melders
Voedingskasten/ accus
Alarmindicatoren
Brandmeldcentrales

Doormeldingen:
Meldkamer(s)
Brandweer
Andere instanties

Mutaties / Gegevens:
Bijhouden melderlijsten
Wijzigen van tekeningen
Versturen van gegevens naar klant, brandweer of andere belanghebbende
kiyori man

Brandblusmiddelen

Brandblusmiddelen zijn verplicht bij alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn bijvoorbeeld winkels, horeca, musea, hotels, kantoren, bedrijfsruimten, productieruimtes, appartementsgebouwen (ook studentenhuizen) enz.

Bij een woning is het een ander geval, hier is het geen verplichting. Maar kan in sommige gevallen een advies zijn.

Wij verrichten merkonafhankelijk onderhoud aan alle Nederlandse type en soorten brandblusmiddelen, voorzien van een geldig rijks type keurmerk.

Ons advies is ook om de brandblusmiddelen ieder jaar te onderhouden. Kiyori heeft een CIBV erkenning als REOB erkend onderhoudsbedrijf.

De cyclus gaat als volgt :

-Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon

-Vijfjaarlijks, uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers

-Revisie na tien jaar: de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst.

-CO2-blussers worden na 10 jaar geijkt en hervuld

- Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats

- Na twintig jaar moeten blussers worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld

kiyori man

Rookmelder

Sinds 01-07-2022 zijn rookmelders verplicht geworden voor alle woningen. Maar waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk?

- Om vroegtijdig een brand op te sporen zodat u nog kunt blussen/ontvluchten.

- Evacuatie : Als u slaapt ruikt u niets want uw neus werkt niet, maar het gehoor blijft werken.

Rookmelders moeten op iedere woonlaag hangen in de vluchtroute.